ข่าวประชาสัมพันธ์
สัญญาณเรียกขาน
E25MLO เมื่อวันที่ 15/6/2563
---------------------------------------
ภาพยนต์สั้นเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สัญญาณจากฟ้า VR009
เขตการให้บริการ
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 32 ตาก
111/4-6 หมู่ 8 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ. ตาก 63000    email : mtr_tk@nbtc.go.th    โทร : 0-5589-1112 - 3 โทรสาร : 0-5589-1113